Stad in Cijfers - Databank

Aandeel autochtone Belgen in een hh met WI=0

De noemer is het totaal aantal inwoners met autochtone herkomst.