Stad in Cijfers - Databank

Aandeel autochtone Belgen (0-64j) in een hh met WI=0

De noemer is het totaal aantal inwoners tussen 0 en 64 jaar met autochtone herkomst.