Stad in Cijfers - Databank

Aandeel niet EU'ers (0-64j) in een hh met WI=0

e noemer is het totaal aantal inwoners tussen 0 en 64 jaar met niet EU herkomst.