Stad in Cijfers - Databank

Aandeel autochtone Belgen met onbekende roots in een hh met WI=0

De noemer is het totaal aantal inwoners met autochtone herkomst, waarbij de gegevens over origine onvolledig zijn.