Stad in Cijfers - Databank

Rest gezinspositie in een huishouden met WI=0

Aantal inwoners in een restgezinspositie dat woont in een huishouden waar de gecumuleerde arbeidsintensiteit van de gezinsleden op beroepsactieve leeftijd 0 is (jobless households).