Stad in Cijfers - Databank

Samenwonenden met kinderen in een huishouden met WI=0

Aantal samenwonenden met kinderen dat woont in een huishouden waar de gecumuleerde arbeidsintensiteit van de gezinsleden op beroepsactieve leeftijd 0 is (jobless households).