Stad in Cijfers - Databank

Samenwonenden zonder kinderen in een huishouden met WI=0

Aantal samenwonenden zonder kinderen tussen dat woont in een huishouden waar de gecumuleerde arbeidsintensiteit van de gezinsleden op beroepsactieve leeftijd 0 is (jobless households).