Stad in Cijfers - Databank

Aandeel autochtone Belgen in een hh met WI=0

De noemer is het totaal aantal inwoners tussen 0 en 60 jaar met autochtone herkomst.