Stad in Cijfers - Databank

Aandeel Noord-West-Europeanen in een hh met WI=0

De noemer is het totaal aantal inwoners tussen 0 en 60 jaar met Noord-West-Europese herkomst.