Stad in Cijfers - Databank

Aandeel Zuid-Europeanen in een hh met WI=0

De noemer is het totaal aantal inwoners tussen 0 en 60 jaar met Zuid-Europese herkomst.