Stad in Cijfers - Databank

Aandeel alleenstaanden in hh met WI=0

De noemer is het totaal aantal alleenstaande inwoners tussen 0 en 60 jaar.