Stad in Cijfers - Databank

Inwoners in een huishouden met WI=0

Aantal inwoners dat woont in een huishouden waar de gecumuleerde arbeidsintensiteit van de gezinsleden op beroepsactieve leeftijd 0 is (jobless households).