Stad in Cijfers - Databank

percentage 40 tot 54-jarige steuntrekkers in de bevolking

Verhouding rechthebbenden op leefloon of equivalent leefloon van 40 t.e.m. 54 jaar t.o.v. de bevolking van 40 t.e.m. 54 jaar. Het gaat om inwoners die in de loop van het betreffende jaar een van deze vormen van steun ontvingen. Deze rechthebbenden ontvingen niet noodzakelijk heel het jaar steun. De percentages worden berekend ten opzichte van de bevolkingsgegevens begin het betreffende jaar. In 2001 werd het stelsel van het bestaansminimum vervangen door het stelsel van het leefloon. Vanaf 2005 vertaalt deze verandering zich in de cijfers, waardoor vergelijkingen tussen de periode voor 2005 en de periode na 2005 met de nodige omzichtigheid gemaakt moeten worden.