Stad in Cijfers - Databank

aantal steuntrekkende EU'ers

Aantal rechthebbenden op een leefloon of equivalent leefloon bij het OCMW Antwerpen met een nationaliteit van een land uit de EU. Het gaat om inwoners die in de loop van het betreffende jaar een van deze vormen van steun ontvingen. Deze rechthebbenden ontvingen niet noodzakelijk heel het jaar steun. In 2001 werd het stelsel van het bestaansminimum vervangen door het stelsel van het leefloon. Vanaf 2005 vertaalt deze verandering zich in de cijfers, waardoor vergelijkingen tussen de periode voor 2005 en de periode na 2005 met de nodige omzichtigheid gemaakt moeten worden.