Stad in Cijfers - Databank

aantal leefloners

Aantal rechthebbenden op een leefloon bij het OCMW Antwerpen. Het leefloon is een uitkering die toegekend wordt aan inwoners met een ontoereikend inkomen en die voldoen aan een aantal voorwaarden inzake leeftijd, nationaliteit en arbeidsbereidheid. Het gaat om inwoners die in de loop van het betreffende jaar deze vorm van steun ontvingen. Deze rechthebbenden ontvingen niet noodzakelijk heel het jaar steun. In 2001 werd het stelsel van het bestaansminimum vervangen door het stelsel van het leefloon. Vanaf 2005 vertaalt deze verandering zich in de cijfers, waardoor vergelijkingen tussen de periode voor 2005 en de periode na 2005 met de nodige omzichtigheid gemaakt moeten worden.