Stad in Cijfers - Databank

Totaal mannen in een gezin met leefloon /equivalent leefloon

Aantal mannen dat in een gezin woont met een leefloon of equivalent leefloon.