Stad in Cijfers - Databank

Totaal inwoners in een gezin met leefloon /equivalent leefloon

Aantal inwoners dat in een gezin woont met een leefloon of equivalent leefloon.