Stad in Cijfers - Databank

Totaal vrouwen in een gezin met leefloon /equivalent leefloon

Aantal vrouwen dat in een gezin woont met een leefloon of equivalent leefloon.