Stad in Cijfers - Databank

Pct mannen in een gezin met leefloon /equivalent leefloon

Aantal mannen dat in een gezin woont met een equivalent leefloon ten opzichte van het totaal aantal mannen.