Stad in Cijfers - Databank

Pct vrouwen in een gezin met leefloon /equivalent leefloon

Aantal vrouwen dat in een gezin woont met een equivalent leefloon ten opzichte van het totaal aantal vrouwen.