Stad in Cijfers - Databank

Totaal inwoners 0 tem 9 jaar in een gezin met leefloon /equivalent leefloon

Aantal inwoners van 0 tem 9 jaar dat in een gezin woont met een leefloon of equivalent leefloon.