Stad in Cijfers - Databank

Totaal inwoners 10 tem 19 jaar in een gezin met leefloon /equivalent leefloon

Aantal inwoners van 10 tem 19 jaar dat in een gezin woont met een leefloon of equivalent leefloon.