Stad in Cijfers - Databank

Totaal inwoners 20 tem 29 jaar in een gezin met leefloon /equivalent leefloon

Aantal inwoners van 20 tem 29 jaar dat in een gezin woont met een leefloon of equivalent leefloon.