Stad in Cijfers - Databank

Totaal inwoners 40 tem 49 jaar in een gezin met leefloon /equivalent leefloon

Aantal inwoners van 40 tem 49 jaar dat in een gezin woont met een leefloon of equivalent leefloon.