Stad in Cijfers - Databank

Totaal inwoners 50 tem 59 jaar in een gezin met leefloon /equivalent leefloon

Aantal inwoners van 50 tem 59 jaar dat in een gezin woont met een leefloon of equivalent leefloon.