Stad in Cijfers - Databank

Totaal inwoners 60 tem 69 jaar in een gezin met leefloon /equivalent leefloon

Aantal inwoners van 60 tem 69 jaar dat in een gezin woont met een leefloon of equivalent leefloon.