Stad in Cijfers - Databank

Totaal inwoners 70 tem 79 jaar in een gezin met leefloon /equivalent leefloon

Aantal inwoners van 70 tem 79 jaar dat in een gezin woont met een leefloon of equivalent leefloon.