Stad in Cijfers - Databank

Totaal inwoners 80 tem 89 jaar in een gezin met leefloon /equivalent leefloon

Aantal inwoners van 80 tem 89 jaar dat in een gezin woont met een leefloon of equivalent leefloon.