Stad in Cijfers - Databank

Totaal inwoners 90+ jaar in een gezin met leefloon /equivalent leefloon

Aantal inwoners van 90 jaar of ouder dat in een gezin woont met een leefloon of equivalent leefloon.