Stad in Cijfers - Databank

Pct inwoners 40 tem 49 jaar in een gezin met leefloon /equivalent leefloon

Aantal inwoners van 40 tem 49 jaar dat in een gezin woont met een leefloon of equivalent leefloon ten opzichte van het totaal aantal inwoners van 40 tem 49 jaar.