Stad in Cijfers - Databank

Pct inwoners 90+ jaar in een gezin met leefloon /equivalent leefloon

Aantal inwoners van 90 jaar en ouder dat in een gezin woont met een leefloon of equivalent leefloon ten opzichte van het totaal aantal inwoners van 90 jaar en ouder.