Stad in Cijfers - Databank

Totaal inwoners met EU nationaliteit in een gezin met leefloon /equivalent leefloon

Aantal inwoners met een nationaliteit vanuit de EU dat in een gezin woont met een leefloon of equivalent leefloon.