Stad in Cijfers - Databank

Totaal inwoners met niet EU nationaliteit in een gezin met leefloon /equivalent leefloon

Aantal inwoners met een nationaliteit van buiten de EU dat in een gezin woont met een leefloon of equivalent leefloon.