Stad in Cijfers - Databank

Pct inwoners met niet EU nationaliteit in een gezin met leefloon /equivalent leefloon

Aantal inwoners met nationaliteit van buiten de EU dat in een gezin woont met een leefloon of equivalent leefloon ten opzichte van het totaal aantal inwoners met nationaliteit van buiten de EU.