Stad in Cijfers - Databank

Totaal inwoners met nationaliteit Centraal Afrika in een gezin met leefloon /equivalent leefloon

Aantal inwoners met Centraal Afrikaanse nationaliteit dat in een gezin woont met een leefloon of equivalent leefloon.