Stad in Cijfers - Databank

Totaal inwoners met nationaliteit Centraal Azië in een gezin met leefloon /equivalent leefloon

Aantal inwoners met Centraal Aziatische nationaliteit dat in een gezin woont met een leefloon of equivalent leefloon.