Stad in Cijfers - Databank

Totaal inwoners met nationaliteit Noord-Amerika in een gezin met leefloon /equivalent leefloon

Aantal inwoners met Noord-Amerikaanse nationaliteit dat in een gezin woont met een leefloon of equivalent leefloon.