Stad in Cijfers - Databank

Totaal inwoners met nationaliteit Noord-Europa in een gezin met leefloon /equivalent leefloon

Aantal inwoners met de Noord-Europese nationaliteit dat in een gezin woont met een leefloon of equivalent leefloon.