Stad in Cijfers - Databank

Totaal inwoners met nationaliteit Oost-Azië in een gezin met leefloon /equivalent leefloon

Aantal inwoners met Oost-Aziatische nationaliteit dat in een gezin woont met een leefloon of equivalent leefloon.