Stad in Cijfers - Databank

Totaal inwoners met nationaliteit Oceanië in een gezin met leefloon /equivalent leefloon

Aantal inwoners met nationaliteit vanuit Oceanië dat in een gezin woont met een leefloon of equivalent leefloon.