Stad in Cijfers - Databank

Totaal inwoners met nationaliteit West-Afrika in een gezin met leefloon /equivalent leefloon

Aantal inwoners met West-Afrikaanse nationaliteit dat in een gezin woont met een leefloon of equivalent leefloon.