Stad in Cijfers - Databank

Totaal inwoners met nationaliteit West-Europa in een gezin met leefloon /equivalent leefloon

Aantal inwoners met de West-Europese nationaliteit dat in een gezin woont met een leefloon of equivalent leefloon.