Stad in Cijfers - Databank

Totaal inwoners met nationaliteit Zuid-Amerika in een gezin met leefloon /equivalent leefloon

Aantal inwoners met Zuid-Amerikaanse nationaliteit dat in een gezin woont met een leefloon of equivalent leefloon.