Stad in Cijfers - Databank

Totaal alleenstaanden met leefloon /equivalent leefloon

Aantal alleenstaanden met een leefloon of equivalent leefloon.