Stad in Cijfers - Databank

Totaal inwoners in een eenoudergezin met leefloon /equivalent leefloon

Aantal inwoners dat in een eenoudergezin woont met een leefloon of equivalent leefloon.