Stad in Cijfers - Databank

Totaal inwoners in een gezin ander type met leefloon /equivalent leefloon

Aantal inwoners dat in een gezin van ander gezinstype woont met een leefloon of equivalent leefloon.