Stad in Cijfers - Databank

Totaal inwoners in een gezin gezinstype onbekend met leefloon /equivalent leefloon

Aantal inwoners dat in een gezin met onbekende samenstelling woont met een leefloon of equivalent leefloon.