Stad in Cijfers - Databank

Totaal inwoners in een gezin met samenwonend koppel zonder kinderen met leefloon/equivalent leefloon

Aantal inwoners, dat deel uitmaakt van een gezin met een samenwonend koppel zonder kinderen met een leefloon of equivalent leefloon.