Stad in Cijfers - Databank

Totaal inwoners in een gezin met samenwonend koppel met kinderen met leefloon /equivalent leefloon

Aantal inwoners, dat deel uitmaakt van een gezin met een samenwonend koppel en kinderen met een leefloon of equivalent leefloon.