Stad in Cijfers - Databank

Pct alleenstaanden met leefloon /equivalent leefloon

Aantal alleenstaanden met een leefloon of equivalent leefloon ten opzichte van het totaal aantal alleenstaanden.